News89

ข่าวสารทั่วทุกมุมโลก เรื่องราวแวดวงบันเทิง เหตุบ้านการเมือง สถานที่ท่องเที่ยว เศรฐกิจ และ การดูดวงประจำวัน เราได้รวบรวมทุกข่าวสารทั่วทุกมุมโลกมาไว้ให้คุณแล้วที่นี่ที่เดียว NEWS 89

คติสัญลักษณ์ – ศาลพระภูมิ เรื่องควรรู้การตั้งศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ

คติสัญลักษณ์ ศาลพระภูมิ

เราคงได้เห็นกันมาทั้งในอดีต และ ปัจจุบันที่เมื่อมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนหรืออาคารทั่วไป ก็มักจะมีการสร้างศาลเล็กๆ ขึ้นที่มุมที่ดินของอาคารบ้านเรือน ที่จะเปิดใช้สอยกันทั่วไป เราเรียกศาลชนิดนี้ว่า ศาลพระภูมิ

คติสัญลักษณ์ ศาลพระภูมิ คืออะไร – ศาลพระภูมิคลี่คลายมาจากศาลปู่ตาในชุมชน น่าจะเพราะการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของผู้คน เกิดชุมชนขึ้นใหม่

เมื่อผู้คน โยกย้ายกันมาจากต่างถิ่นต่างแดน ต่างบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายที่เคยเชื่อว่าเป็น ผีที่ปกป้องภยันตรายแก่ลูกหลาน จึงสร้างศาล ขึ้นเฉพาะตนเพื่อหวังให้เป็นที่สถิตของ ผีปู่ย่าตายายที่จะมาปกป้อง คุ้มครอง ลูกหลานเฉพาะในเขต บ้านของตน ก็จะสร้างศาลปู่ตามาปกป้องลูกหลาน แต่เมื่อมีบ้านเรือนมากขึ้น ก็เห็นว่า ผีปู่ตาคง จะมาปกป้องคุ้มครองลูกหลานไม่ทั่วถึงกัน ก็ต้องหาผู้ปกป้องรายใหม่ จึงคิดเอาผีเจ้าถิ่นหรือผีเจ้าทางมา ปกป้องคุ้มครอง ซึ่งต่อมาพัฒนาขึ้นเป็นเทพ

ครั้นต่อมา เกิดมีการก่อสร้างแบ่งแยกพื้นที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือนเพิ่มขึ้น ผีหรือเทพ ประจำถิ่นก็น่าจะมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการขยายตัว ของชุมชน ก็เชื่อว่าต้องมีการเชื้อเชิญผีหรือ เทพจากที่อื่นๆ เข้ามาสถิต ผีหรือเทพเหล่านั้นมีสถานะเป็นสัมภเวสี แปลว่าผู้ไม่มีที่อยู่ต้องเร่ร่อนไป จึงได้มีโอกาสเข้ามาสถิตในศาลที่สร้างขึ้น

เกิดมี ความเชื่อขึ้นอีกว่า บรรดาสัมภเวสีที่เร่ร่อนที่มีฐานะ เป็นเทพ นั้นจุติมาจากพระภิกษุผู้มรณภาพในสถานะ เป็นพระ สัมภเวสีนั้นจึงมีฐานะเป็นพระ

แต่ข้อสังเกตสำคัญคือ พระภูมิเป็นสัมภเวสี ที่มิใช่เทวดาที่สถิตอยู่ที่เขาพระสุเมรุที่อยู่อาศัยจึงต้องมีรูปแบบ เหมือนบ้านเรือนผู้คนทั่วไป ไม่มีเรือนยอดในคติของ จักรวาลทัศน์ที่ หมายถึงเขาพระสุเมรุ

ต่อมา ศาลพระภูมิ ส่วนหนึ่งได้กลายมาเป็นศาลพระพรหม ซึ่งพระพรหมนั้นเป็นสัตว์โลกอันไม่มีที่อยู่ในสวรรค์จึงต้องมาสถิตอยู่ใน ศาลพระพรหม ที่พบเห็นกันทั่วไป

ศาลพระภูมิ

วิธี การบูชา ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ไหว้ให้ถูกแล้วจะเห็นผล ทันตาเลย

ศาลพระภูมิ เจ้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสต์ พิธี ความเชื่อ ของศาสนาซึ่งมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำความดีสร้างแต่สิ่งดีๆ แต่ก่อนที่ตัวท่านจะตั้งศาลพระภูมิไว้ในบ้าน ควรที่จะดูเอาไว้ ถึงขั้นตอนและวิธีในการตั้งศาลให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำวิธีเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผลสูงสุด

พระคาถาขอขมา พระภูมิ

อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง.

สวด นะโม 3 จบ แล้วสวด คาถา ขอขมาพระภูมิ เพื่อขอทำความสะอาดศาล หรือเปลี่ยนสิ่งของที่ชำรุด แตกหัก

ศาลพระภูมิ

คาถาบูชา พระภูมิ

ยัสสามุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิปาณิโน ปะติฎฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยังวิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนาณะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ

คาถาบูชาพระภูมิ (อีกบท หนึ่งที่สำคัญ)

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะ มะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิ คุณูปเปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ

ถ้าท่าน มีศาลพระภูมิตั้งอยู่ประจำบ้าน ใช้คาถาบูชาทุกๆวัน จะเกิดสิริมงคล และ บันดาลโชคลาภ หากบูชาให้ครบตามกำ ลังวันได้ก็จะเป็นการดียิ่ง ขึ้นไปอีก (หากมีเวลาน้อยสวดวันละ 1 จบ หรือครั้งละ 1 จบก็ได้) พร้อมดอกไม้หรือพวงมาลัย สดและธูปเทียนเป็น ประจำก็จะทำให้บังเกิดผลดี มีความสุขความเจริญ ตลอดไป

วันอาทิตย์ สวด 6 จบ

วันจันทร์ สวด 15 จบ

วันอังคาร สวด 8 จบ

วันพุธ สวด 17 จบ

วันพฤหัสบดี สวด 19 จบ

วันศุกร์ สวด 21 จบ

วันเสาร์ สวด 10 จบ

คำถวายเครื่อง พระภูมิ

นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภูมิเทวานัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกัง วะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตา ยะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

คาถาลาเครื่อง พระภูมิ

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสา วินะติ อะเสสะโต.

ศาลพระภูมิ

คาถาขอพร พระภูมิ

สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีมา ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุข แด่(ระบุ ชื่อ ผู้ขอ) ให้มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนื่องนอง ทั้งพร้อมพงศ์เผ่าบริวาร บุตรหลานเหลนลื้อบันลือ สาธุชนซร้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุเม

ศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่ ที่ถอนแล้ว หรือที่ชำรุดแตกหัก เก่านาน รวมทั้งตุ๊กตาตัวแทนพระชัยมงคล ตา-ยาย คนรับใช้ นางรำ ช้างม้า มักจะนำไปไว้ที่วัด หรือทิ้งไว้ตามข้างทางแยก

การบูชา ศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่

การไหว์ ศาลเจ้าที่ ใช้ธูป 9 ดอก เทียน ดอกไม้ พวงมาลัย

การไหว้ ศาลเจ้าที่ ใช้ธูป 7 ดอก เทียน ดอกไม้ พวงมาลัย เครื่องเซ่นอย่างน้อยปีละครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

หมวดหมู่

ข่าวสด
ข่าวรอบโลก
สถานที่ท่องเที่ยว
ข่าวบันเทิง
ข่าวหนัง
ข่าวกีฬา
ดูดวง

ข่าวใหม่ล่าสุด

เว็บข่าวที่ดีที่สุด

NEWS89

NEWS 89